MULTIRAIL LiquidWeight

 • Подлежащо на метрологичен контрол динамично претегляне на жп вагони с течности
 • Контролиране на натоварванията на колелата/осите и разпределенията на натоварванията по време на преминаване през системата
 • Монтаж без хлабина и без фундамент
Приложение
Тази везна е оптимизирана специално за претегляне на течности, те се претеглят вагон по вагон. С прецизната измервателна технология MULTIRAIL теглата на вагоните на влакови композиции могат да се определят точно и подлежат на метрологичен контрол (съгл. OIML R106-1). Това важи за почти всички типове вагони. Освен това системата MULTIRAIL е оптимизирана за контролиране на натоварванията на колелата, осите и вагоните, както и на положенията на центровете на тежестта на вагоните.

Оборудване
Разработената за MULTIRAIL бетонна теглоизмервателна траверса е оборудвана с високо прецизни тегловни греди DMR. Тези тегловни греди могат да предават всички сили и моменти и измерват компонентите на вертикалните сили изключително точно. Теглоизмервателната система MULTIRAIL се вгражда в коловоза без хлабина. Вградената без хлабина система MULTIRAIL може да работи с теглоизмервателни скорости до 10 km/h и подлежи на метрологичен контрол. Преминаването през MULTIRAIL без претегляне може да се извършва със скоростта, която е допустима за съответния участък. Отчитането и обработката на стойностите на теглото и допълващите данни се извършва с теглоизмервателни електронни и компютърни системи, пригодени за специфичните изисквания на клиента.

Функция
MULTIRAIL включва основните функции:

 • определяне и извеждане на теглата на вагоните (първо, второ, еднократно претегляне и претегляне на тара)
 • контролиране на теглата на вагоните
 • подлежащо на метрологичен контрол отпечатване и подлежащо на метрологичен контрол запаметяване на данните.

Като опция е възможно да се получат допълнителни функции:

 • контролиране на натоварванията на осите
 • идентифициране на вагоните
 • напълно автоматичен теглоизмервателен процес
 • контролиране на центъра на тежестта на вагона
 • свързване на система за електронна обработка на данните/отчитане на работните параметри
 • преносим терминал за записване на данните за вагоните.

 MULTIRAIL LiquidWeight2

Технически данни

Профил на релсите, междурелсово разстояние и разстояние между траверсите: Според използваните в наличния релсов участък
Монтажна дължина на транспортната теглоизмервателна система: Обикн. около 20 m измервателен участък Обикн. около 60 m теглоизмервателен участък
Броят на теглоизмервателните траверси зависи от набора вагони
Теглоизмервателен диапазон: Обикн. 100 – 150 t
Теглоизмервателен режим: Динамичен
Теглоизмервателна точност: Съгласно Закона за метрологичен контрол, Наредбата за метрологичен контрол и Препоръката на Международната организация по законова метрология OIML R 106-1
Клас 0.2 респ. 0.5
Диапазон на теглоизмервателната скорост: До 10 km/h
Транзитна скорост: Неограничена (без хлабина)
Диапазон на работната температура: Механика на теглоизмервателната система: -40 до +70°C *)
Сертификати: EBA, DB, ÖBB,
Сертификати за метрологичен контрол за DE, FR, AT, CH, …
Стабилизиране на железопътното платно: Технология за слепване на чакъла

*) Подлежащият на метрологичен контрол температурен диапазон може да се види от сертификатите за съответните страни.