MULTIRAIL DISOWARE1 Terra2

 • Удобно управление на данни с компютри със стандартен Windows
 • Възможност за свързване в мрежа в среда на база данни сървър - клиент
 • Многоезиково ръководство на оператора
 • Идентификация на вагони посредством RFID Long Range Tag Reader
 • Възможност за напълно автоматичен режим
 • Отчитане на данни и дистанционно управление в безжична локална мрежа посредством преносим терминал
 • Гъвкава връзка с осигурени от клиента системи за електронна обработка на данните

Приложение
Софтуерът DISOWARE Terra е системата за управление на данни за вагонните везни MULTIRAIL®
и MULTIBRIDGE на фирмата Schenck Process.

Той служи за директна комуникация и управление на свързаната вагонна везна, дава възможност за удобна подготовка на получаваните данни от претеглянето и осъществява връзка с най-различни, осигурени от клиента системи за електронна обработка на данните.

Използването на SQL база данни осигурява максимална сигурност на данните както в индивидуални системи, така и в мрежа в среда с много потребители.

Функция
За използване на данните от претеглянето DISOWARE Terra реализира много функции, методи и опции.

 • Управление на свързаната динамична или статична вагонна везна
 • Отчитане, показване, промяна, анализ, експортиране, импортиране, принтиране, изтриване, търсене на данни от претеглянето посредством удобни функции
 • Гъвкави инструменти за анализ при свободно конфигуриране на прегледи на наличните данни
 • Таблици на основните данни за вагоните, доставчиците, получателите, видовете и забележки
 • Управление от потребители с различни привилегии за достъп
 • Сигурност на данните благодарение на вградени механизми за копиране и възстановяване на базата данни
 • Възможност за дистанционно управление на теглоизмервателния режим чрез осигурени от клиента системи за електронна обработка на данните
 • Напълно автоматичен режим без необходимост от обслужване от персонал
 • Вградено идентификационно устройство на вагоните посредством RFID тагове и съответна система Long Range Tag Reader (<10 m радиус на действие)
 • Вградено контролно устройство на вагоните за анализ на натоварванията на колелата и осите спрямо определени пределни стойности
 • Вградени възможности за дистанционна поддръжка включително възможности за ъпдейт на целия софтуер
 • Автоматично разпознаване на първо и второ претегляне с последващо изчисляване на нетното тегло
 • Отчитане на данни и дистанционно управление на везната в безжична локална мрежа посредством стабилен, годен за индустриално приложение преносим терминал
 • Контролно претегляне на собственото тегло с автоматичен ъпдейт на тарата в основните данни за вагоните

MULTIRAIL DISOWARE Terra2

 • Функция бързо отчитане за влакови композиции, когато напр. всички вагони съдържат еднакъв товар за едни и същ получател
 • Функции за управление на динамичното и статичното претегляне. Отчитането на данните може да продължи при активирано претегляне
 • Влаковете могат да се претеглят, още преди отчитането на данните за влака. Съпоставянето с отчетените данни за влака може да се извърши и след претеглянето
 • За спестяване на усилията за въвеждане, вагоните, които не подлежат на теглене, могат да се маркират след претеглянето. За тях не трябва да се отчитат данни
 • Влаковите композиции могат да се претеглят на части и в по-късен момент да се обобщят за един влак
 • Определеното тегло, включително датата на претегляне, се запаметява в основните данни за вагона. Така е възможен контрол на собственото тегло.

Модулите в DISOWARE Terra
Функцията на различните модули зависи отчасти от действително поръчания хардуер.

 • Контролното устройство на вагона проверява още по време на претеглянето скоростта, максималното натоварване на осите на вагона, съотношението между страните на вагона, съотношението между предната и задната част на вагона спрямо дефинираните и регулируеми пределни стойности. Ако има превишаване, това се съобщава на монитора за протокола, сигнализира се с цифров изходен сигнал и може да се принтира в протокола за грешките (Фигура 3) на контролното устройство на вагона. При съпоставянето на данните от претеглянето с отчетените данни за влака се проверява границата на натоварване, сверява се с пределната стойност от основните данни за вагона, сигнализира се и се принтира.

MULTIRAIL DISOWARE Terra3

 • Идентификационното устройство на вагона се състои от една или повече системи Longe Range RFID Tag Reader (четящо устройство) и закрепения към всеки вагон полупасивен RFID таг (електронен етикет) (Фигура 4). Посредством запаметените в RFID тага идентификационни кодове, от основните данни се прочитат данните за вагоните, влакът се формира автоматично и спецификацията на влака с номерата на вагоните се принтира и запаметява.

MULTIRAIL DISOWARE Terra4

 • Връзката на системата за електронна обработка на данните DISPO предоставя интерфейс на базата на обмяна на ASCII файлове. От наличния файл в DISOWARE Terra се оформя спецификацията на влака, която после може да се допълва от оператора. След претеглянето данните от претеглянето се съпоставят, спецификацията на влака се принтира и се написва файлът с резултатите.
 • Връзката на системата за електронна обработка на данните DEBIS дава възможност за комплексно управление на везната, включително обратна връзка за съобщаване на данните от претеглянето по сериен интерфейс (Фигура 5). Процедурата може да се настройва в широки граници, стандартът S3964R също е спазен. Не е необходимо обслужване с компютъра.

MULTIRAIL DISOWARE Terra5

 • Връзката на системата за електронна обработка на данните MQ Series реализира напълно автоматичната везна. Стартирането на претеглянето се извършва чрез релсов превключвател по посока на движението. След успешно претегляне, данните се нанасят в поредицата от съобщения на MQ Series и са готови за по-нататъшна обработка от страна на клиента.. Състоянието на везната също се отразява периодично в поредицата от съобщения.
 • Връзката на системата за електронна обработка на данните към SAP R/3 може да се осъществи чрез стандартен интерфейс IDoc. Може да се приеме редът на влака от SAP R/3 или резултатите от претеглянето да се предадат на SAP R/3.
 • Връзките на системата за електронна обработка на данните към базите данни Oracle с приемане и предаване на данни също са вече осъществени.
 • Връзката на системата за електронна обработка на данните Анализ/Експорт предоставя - посредством свободно дефинирани SQL команди - форматирани в ASCII формат CSV файлове.
 • Мобилното отчитане на данни и дистанционното управление на везната може да се осъществи на място директно на коловоза или от локомотивния машинист в локомотива чрез стабилен, годен за индустриално приложение преносим терминал (Фигура 6), а също и чрез обикновен PDA (персонален информационен асистент). Чрез преносимия терминал могат да се отчитат данните за цели влакове и да се стартира процесът на претегляне. Връзката към компютъра може да се осъществи както чрез евтина обществена безжична локална мрежа 2,4 GHz, така и чрез координираните честоти 450 MHz ... 470 MHz. Отчитането на данните е възможно и като уеб приложение, тогава въвеждането става чрез Internet Explorer.

MULTIRAIL DISOWARE Terra6

 • В архива от претеглянията са запаметени всички извършени досега претегляния (Фигура 7). Прозорецът предоставя възможности за преглед по период, вагон, клиент, вид, доставчик и продукт. Те могат да се комбинират произволно. Така могат да се показват или принтират обикновени отчети напр. за смени или сортирани по клиенти.

MULTIRAIL DISOWARE Terra7

 • Прозорецът "Баланси" (Фигура 8) предоставя функции за съставяне на анализи. Напр. тук може да се състави просто статистика за предадения на доставчици материал в свободно избран период от време.

MULTIRAIL DISOWARE Terra8

 • За удобно отчитане на основни данни за всички таблици с основни данни са налице отчетни маски (Фигура 9). Те показват съответен набор от данни във вид на формуляр. Тази форма е значително по-удобна и лесна за работа в сравнение с таблично въвеждане.

 MULTIRAIL DISOWARE Terra9

 • Backup и Restore С оглед сигурност на данните е необходимо регулярно да се създава резервно копие на базата данни. Това става посредством функцията Backup, при която се извършва копиране на данните върху предварително определени Backup носители. В случай на загуба на данни, например при повреда на твърдия диск на компютъра, с функцията Restore е възможно възстановяване на състоянието към момента на запаметяването на данните.
 • Подлежащото на метрологичен контрол запаметяване на данните от претеглянето се извършва с програмата DISOSAVE (Технически паспорт BV-D2045BG). Програмата притежава Европейски сертификат за подлежащо на метрологичен контрол запаметяване в компютър.

Кореспондиращи технически паспорти

MULTIRAIL® LegalWeight BV-D2142BG

Подлежащо на метрологичен контрол
запаметяващо устройство DISOSAVE

BV-D2045DE

Подлежащ на метрологичен
контрол дисплей DISOVIEW E

BV-D2066DE
Път свободен за повече сигурност BV-P2050DE

Изпълнения

V020078.B12

Програмен пакет ‘Софтуер за MULTIRAIL® и компонентите й’. Инсталационно CD за Windows 95/98/NT/2000/XP.
Включително ръководства.

Специални конфигурации

 

Специални конфигурации на DISOWARE Terra са
естествено възможни, напр.
- връзка към Вашата система за електронна обработка на данните
- адаптиране към наличните при Вас процеси

Моля свържете се с нас, с удоволствие ще Ви направим предложение за индивидуално решение.