MULTIRAIL WHEELSCAN1

 • Диагностика на колелата за контрол на безопасността
 • Определяне на отклонението от кръглостта на колелата по време на преминаване
 • Контрол на равномерното разпределение на натоварването
 • Монтаж без междина и без фундамент
 • Монтаж в главни и второстепенни железопътни линии
Приложение
MULTIRAIL® WheelScan е единствена по рода си, иновативна система за диагностика на единици от релсовия подвижен състав. Благодарение на своевременното идентифициране на твърде високи товаронапрежения на железопътните линии и съответстващата на потребностите поддръжка на единиците на релсовите подвижни състави се получава значителен потенциал за икономия на разходи при експлоатацията и поддръжката. С прецизната измервателна технология MULTIRAIL могат да се отчетат точно и бързо силите между колело и релса. От тях се определят позицията и размерите на недостатъците по колела респ. вагони. Освен това за контролни цели могат да се определят и теглата на колелата, осите и вагоните при високи скорости. Идентифицират се единици на релсовия подвижен състав, които - поради твърде високите динамични сили или претоварване - могат да повредят железопътната линия.
 
Оборудване
Разработената за MULTIRAIL тегловна бетоннна траверса е оборудвана с високо прецизни тегловни сензори. Тези тегловни сензори могат да предават всички сили и моменти (вследствие на силите при движение на подвижен състав по релсов път) и измерват с голяма точност компонентата на вертикалната сила. За това приложение системата MULTIRAIL се интегрира без междина в релсовия път и може да работи в диапазона на скорост от 10-240 km/h. Регистрирането и обработването на диагностичните стойности и допълнителните данни се извършва с персонален компютър.
 
Функция
MULTIRAIL включва основните функции:
 • идентифициране и локализиране на отклонения от кръглостта на колелата
 • идентифициране и локализиране на отклонения от кръглостта на колелата
 • подреждане на резултатите по колела и вагони
 • идентифициране на вагони
 • запаметяване и разпечатване на диагностичните данни
 • визуализация

Като опция могат да се закупят други функции:

 • контрол на натоварванията на колелата, осите и вагоните
 • определяне на разпределянето на натоварването във вагона отпред/отзад и вдясно/вляво
 • предаване на данни на висшестояща система
 • свързване на външни системи за идентифициране на вагони

MULTIRAIL WHEELSCAN2

Технически данни

Профил на диагностичната релса, ширина на коловоза и разстояние между траверсите Каквито се използват в наличния участък от релсовия път
Монтажна дължина на диагностичната система Обикн. около 5 m измервателен диапазон *)
Допустимо натоварване Обикн. 100 – 150 t
Диагностична точност Около 95 % от 0,2 mm при 30-80 km/h
Точност на претегляне Тегло на вагона: 2 % при 10-60 km/h
Диагностичен диапазон и диапазон тегловна скорост 10 km/h до 240 km/h *)
Транзитна скорост Неограничена
Температурен диапазон Тегловна механика: -40°C до +70°C
Измервателна електроника: + 5°C до +30°C
Сертификати EBA, DB-AG, Banverket, RENFE
*) в зависимост от съответния случай на приложение