КРАЙБУРГ – ръка за ръка в бъдещето!

КРАЙБУРГ е една успешна група фирми със световно реноме.
Групата КРАЙБУРГ в момента има почти 1.800 работници и служители. Около 10% от тях работят в областите на проучване, разработки и сигурност на качеството:
Това е знака, че КРАЙБУРГ полага усилия да затвърди водещата си позиция а също така и да я развие.
Високо квалифицирани и мотивирани служители, модерен машинен парк, модерна техника и изключително високо качество на продуктите хармонизират в динамично и хармонизирано цяло.
Надеждността като партньор и изключително високото ниво на качество на продуктите, позволиха на КРАЙБУРГ през последните повече от 50години да стане известен като компетентен специалист.
“ С нашите продукти и услуги ние правиме нашите клиенти проспериращи и успешни! “ Тази високо поставена цел е максимата на КРАЙБУРГ при търговията и разгаварите.

Вашия успех за нас е предизвикателство!

ГРУПАТА по света - ИСТОРИЯ

Последователност на развитие: Гумиверк КРАЙБУРГ – пример за над 50 годишна успешна политика за развитие. Старта на предприятието Гумиверк КРАЙБУРГ е през 1947год. ( 22.10.1947 ). Тогава Фридрих Шмидт започна в твърдината Крайбург производство на каучукови смеси с оскъдни средства и при изключително тежки условия.
Може би, тежкото начало и сериозната работа са допринесли за последвалото позитивно развитие на групата КРАЙБУРГ.?
Неуморните усилия и постоянната воля за работа на синовете Петер и Фритц А. Шмидт повишаваха производителността и продажбите от година на година.
Внушителния растеж на КРАЙБУРГ се вижда ясно ако разгледаме отделните стадии на развитие:

1947    Предприемчивия старт на Гумиверк Крайбург ГмбХ&Ко.
1965    Стартиране на производство в Крайбург Австрия ГмбХ в Геретсберг/Горна Австрия
1968    Начало на Гумиверк Крайбург Еластик в Титмонинг
1971    Основаване на Гецолан АГ в Дагмерселлен/Швейцария
1988    Преместване на производството и администрацията в индустриалната зона на Валдкрайбург
1991    Основаване на Гумиверк Крайбург Реластик ГмбХ в Залцведел
1992    Участие в Иевса С.А. в Барселона/Испания
1994    Основаване на смесено дружество Гоодвей Раббер Индустри СНД БХД в Малайзия
1995    Откриване на ТПЕ-производство във Валдкрайбург
2001    Отделяне на Крайбург ТПЕ ГмбХ с отделно производство във Валдкрайбург
2001    Образуване на смесено дружество Крайбург България плюс Зебра ООД
2002    Започване на ТПЕ-производство в Дулут, Джорджия/Америка, преобразуване в КРАЙБУРГ ТПЕ Корпорация
2047    100 години Гумиверк Крайбург във Валдкрайбург

КАУЧУКОВИ СМЕСИ

Каучук – еластичната магия
Крайбург произвежда повече от 50г. за всички възможни каучукови производства висококачествени каучукови смеси.
Индивидуално и по изисквания на клиентите.

СМЕСИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЛЦИ

ВАЛЦИ И ПОКРИТИЯ ЗА ВАЛЦИ

ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ЕЛАСТОМЕРИ

МАТЕРИАЛИ ЗА РЕГЕНЕРАТ НА ГУМИ

СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

От 1968 г. Гумиверк Крайбург Еластик ГмбХ със седалище в Титмонинг  разработва, произвежда и разпространява продукти за железопътни прелези и животновъдни обори.

Ние осигуряваме връзката между железопътните релси и пътя
● Еластични прелезни настилки
Марката STRAIL® е символ за висококачествени настилки за железопътни прелези за различни натоварвания и следователно различни цени. Големите железопътни компании в цял свят ползват с удоволствие и убеденост широката продуктова палета на продуктите STRAIL.
● Еластични релсови профили
Трамвайните компании получават от КРАЙБУРГ ЕЛАСТИК различни по размери и вид еластични релсови профили, специално разработени по задание и изисквания на клиентите.

Комфорт в селскостопанските обори
● Аграрна технология за настилки на обори
Гумиверк Крайбург Еластик ГмбХ е световен лидер в разработките и производство на настилки за животни. Основния сектор в който работим са настилки за обори и ходови повърхности за крави. Високото качество на продуктите за селскостопански цели, произвеждани в Титмонинг е намерило признание в цял свят.

Настилки за крави

Гумени гранулати ГЕЦОЛАН АГ
Швейцарската дъщерна фирма ГЕЦОЛАН АГ в Дагмерщелен произвежда ЕПДМ-гранулати които се употребяват за озоноустойчиви еластични настилки за лекоатлетически писти, спортни площадки и игрални площадки. Настилките произведени с материалите на ГЕЦОЛАН АГ имат значително по-дълъг живот в особено чувствителните зони.

Продуктовата палета на Гумиверк Крайбург Реластик ГмбХ в Залцведел съдържа плочи за изолация в строителството, подови изолации, настилки за детски площадки, еластични настилки за външна и вътрешна употреба при спортни площадки и съоръжения, а също така и специални гумени гранулати.

Защита и изолация срещу шум
В областта на строителството продуктите на Реластек се налагат като защитни на строителните субстанции.
Фамилията на продуктите KRAITEC предлагат защита срещу механични увреждания на мембраните на плоски и озеленени покриви.
DAM TEC се грижи за изолация срещу шум под всички видове покрития.

Игри и спорт
Употребата на различните продукти от семейството на настилките за детски площадки и спортни площадки се простира от игрални площадки до спортни съоръжения. Основите им качества са, висока сигурност, дълъг живот и сигурно качество.
SPORTEC е професионално еластично покритие за вътрешни и външни спортни съоръжения.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХОРАТА

Заедно можем да постигнем много!

Напълно автоматизирани линии за мерене, компютърно управляеми и с видео наблюдение линии за подаване на материалите, процесуално контролируемо производство на смесите, прецизни Hi-Tech – производствени линии и съоръжения за перфектно контролиране на качеството – подобрения и модерна техника са част от работните процеси в КРАЙБУРГ.
Но все пак, какво биха били машините без хората?

“ Никой не е по-умен от всички заедно “.

ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ ДО РИМ , а много от тях и до КРАЙБУРГ