3

 • Подлежащо на метрологичен контрол динамично претегляне на жп вагони
 • Динамичната система включва статичната еталонна везна
 • Контролиране на натоварванията на колелата/осите и разпределенията на натоварванията по време на преминаване през системата
 • Монтаж без хлабина и без фундамент

Приложение
MULTIRAIL® е динамична теглоизмервателна система за жп вагони с твърди материали.
С прецизната измервателна технология MULTIRAIL® теглата на вагоните на влакови композиции могат да се определят точно и подлежат на метрологичен контрол (съгл. OIML R106-1). Това важи за почти всички типове вагони. Статично могат да се извършват с висока точност контролни претегляния на вагони талига по талига. За динамичен метрологичен контрол везната се използва като статична еталонна везна.
Освен това системата MULTIRAIL® е оптимизирана за контролиране на натоварванията на колелата, осите и вагоните, както и на положенията на центровете на тежестта на вагоните.

Оборудване
Разработената за MULTIRAIL® бетонна теглоизмервателна траверса е оборудвана с високо прецизни тегловни греди DMR.
Тези тегловни греди могат да предават всички сили и моменти и измерват компонентите на вертикалните сили изключително точно.
Теглоизмервателната система MULTIRAIL® може да се вгради в коловоза с или без хлабина. Вградената без хлабина система MULTIRAIL® може да работи с теглоизмервателни скорости до 15 km/h и подлежи на метрологичен контрол. Преминаването през MULTIRAIL® без претегляне може да се извършва със скоростта, която е допустима за съответния участък.
Отчитането и обработката на стойностите на теглото и допълващите данни се извършва с теглоизмервателни електронни и компютърни системи, пригодени за специфичните изисквания на клиента.

Функция
MULTIRAIL® включва основните функции:

 • определяне и извеждане на теглата на вагоните (първо, второ, еднократно претегляне и претегляне на тара)
 • контролиране на теглата на вагоните
 • подлежащо на метрологичен контрол отпечатване и подлежащо на метрологичен контрол запаметяване на данните.

Като опция е възможно да се получат допълнителни функции:

 • контролиране на натоварванията на осите
 • идентифициране на вагоните
 • напълно автоматичен теглоизмервателен процес
 • контролиране на центъра на тежестта на вагона
 • свързване на система за електронна обработка на данните/отчитане на работните параметри
 • преносим терминал за записване на данните за вагоните

4

Технически данни

Профил на релсите, междурелсово разстояние и разстояние между траверсите: Според използваните в наличния релсов участък
Монтажна дължина на транспортната теглоизмервателна система: Обикн. около 4 m измервателен участък *) Обикн. около 45 m теглоизмервателен участък *)
Теглоизмервателен диапазон: Обикн. 100 – 150 t
Теглоизмервателен режим: Динамичен
Теглоизмервателна точност: Статична:
Като еталонна везна
Динамична (подлежаща на метрологичен контрол):
Съгласно Закона за метрологичен контрол, Наредбата за метрологичен контрол и Препоръката на Международната организация по законова метрология OIML R 106-1
Клас 0.2 респ. 0.5
Диапазон на теглоизмервателната скорост: До 15 km/h, по-високи скорости по запитване
Транзитна скорост: Неограничена (без хлабина)
Диапазон на работната температура: Механика на теглоизмервателната система: -40 до +70°C **)
Сертификати: EBA, DB, ÖBB,
Сертификати за метрологичен контрол за DE, FR, IT, AT, CH, RU
Стабилизиране на железопътното платно:

Технология за слепване на чакъла *)

*) в зависимост от съответния случай на приложение

**) Подлежащият на метрологичен контрол температурен диапазон може да се види от сертификатите за съответните трани.