There are no translations available.

1

Комплектна автомобилна везна от готови бетонни елементи

 • Изгодно комплексно решение
 • Срок на доставка 3 седмици
 • Необходимост от незначителни строителни работи поради наземното изпълнение
 • Монтаж в рамките на един ден
 • Възможност за доставка във вариант за вграждане или монтаж на повърхността
 • Възможност за първоначална проверка по искане на производителя в целия ЕС
 • Възможност за лесно преместване

Приложение
Автомобилната везна DFT се използва за подлежащо на метрологичен контрол определяне на товара на транспортни автомобили. В комбинация с модерни електронни системи за обработка на данни се получават лесни за обслужване и високопроизводителни системи за претегляне, напр. везни на входа и изхода в индустриални и транспортни предприятия или удобни системи за управление на потока от материали, напр. в инсталации за преработка и рециклиране на отпадъци.

Конструкция
Вариантът за вграждане DFT-E и вариантът за монтаж на повърхността DFT-A се състоят от висококачествени готови бетонни елементи с предварително монтирани надеждни пръстеновидни торзионни тензодатчици и опори за тензодатчици. Допълнително към готовите бетонни части и пълната тегловна механика, към комплекта на доставката спадат фундаментен план и стандартни монтажни чертежи. Автомобилната везна DFT-E/A се доставя предимно във варианта 18 x 3 m (с два претеглящи моста). Освен това могат да се закупят следните размери:

 • 8 x 3 m (един мост)
 • 10 x 3 m (един мост)
 • 16 x 3 m (два моста)
 • 20 x 3 m (два моста)
 • Дължини до 25 m могат да се доставят при запитване

Дълбокият само 79 cm вариант за вграждане DFT-E се състои от готов фундамент и от един респ. два
претеглящи моста.
Високата само 40 cm везна за монтаж на повърхността DFT-A се състои от един респ. два претеглящи моста и две готови рампи (възможно е и изливане на бетон на място). За безопасно направляване на автомобилите мостът и рампата на DFT-A са изпълнени с бордюри.

Функция
Измерваното тегло се въвежда чрез претеглящите мостове в тензодатчиците. Тензодатчиците предават измервателния сигнал на съответна електронна система за обработка на данни. Използваните тензодатчици и опорни единици са надеждни и не се нуждаят от поддръжка.
За вграждане и монтаж е достатъчен малък кран. Така се улеснява монтирането на труднодостъпни места. За автомобилната везна DFT-E/A на място трябва да се осигурят само обикновени ивични фундаменти, при необходимост тя може да се премести лесно.

2

Технически данни за автомобилната везна DFT-E/A

Обхват на претегляне  50 или 60 t
Товароносимост 60 t
Цифрова стъпка 20 kg
Дължина на моста L 8, 10, 16, 18, 20 m
Ширина на моста B 3 m
Точност Подлежащ на проверка, в съответствие с EN 45501 (OIML R 76),
търговска везна клас III

 

Опции
Бордюри за мостове при варианта за вграждане DFT-E
Уплътнение с Т-образен профил при варианта за вграждане DFT-E
Гръмозащитна инсталация
Изпълнение за използване във взривоопасна зона
Изглаждане на претеглящия мост
Изглаждане на фундамента на везната