Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
Strailastic Image 1 Strailastic Image 2 Strailastic Image 3 Strailastic Image 4
Strailastic logo
Setting New Standards

Предимствата на пръв поглед:

  • Понижаване на околния шум
  • Изолира токовите смущения съгласно DIN EN 50122-2
  • Особено абсорбираща материя
  • Предпазване и лека поддръжка на релси и скрепителни системи
  • Затваря обема на цялата релса включително и пета релса
  • Може да бъде ползвано от специализирани превозни средства

STRAILastic_DUO

STRAILastic_DUO – системи за зелени релсови пътища от две части

RTEmagicC_strailastic_duo_a_persp_500

STRAILastic_DUO е специална разработка за зелени релсови пътища и представлява премийния продукт в този сегмент.
Със своята уникално изчистена форма позволява не само да бъде полаган без нужда от лепила или скрепителни елементи, но и го прави самоподдържащ се. Системата завършва със защитна шапка при релсовите сглобки.
Той затваря релсите отвсякъде, включително и основата на релсата! STRAILastic_DUO също предпазва релсите и сглобките от корозия и странични смущения. STRAILastic_DUO е невероятно лесен за употреба
Ще бъдете изненадени колко лесни и бързи са монтажа и демонтажа му!
STRAILastic_DUO идва в два частични варианта > за релсови пътища с открита релсова глава и за пътища със секции, водещи към тангенти със повърхности от пътя с оформен релсов жлеб.

Към нашият немски партньор