Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
Strailastic Image 1 Strailastic Image 2 Strailastic Image 3 Strailastic Image 4
Strailastic_S
Softly Badded Rails

Предимствата на пръв поглед

 • Еластична изолация от леглото на трасето
 • Намаляване на вибрациите от механичния шум
 • Структурна стабилност
 • Монтаж без специални инструменти
 • Лесно за поддръжка

STRAILastic_S

Убиецът на механичен шум

STRAILastic_S, еластичното релсово окачване, което отделя вибрациите на колелата/релсите от леглото на трасето така, че съществено намалява вибрациите и механичния шум.

Контакта между релсите и колелата на мотрисите причинява шум и вибрации, които се разпространяват от леглото на трасето до близките сгради, и оказват влияние на тяхната структура и понижават качеството на живот и работа на тези, които живеят и работят там. Осъзнаването на ефектите от звуковите емисии придобива популярност.

В стремеж да намали тези вибрации и шум,STRAIL предлага системи за еластично изолиране на релсите от звукопровеждащото легло на пътя. Тези системи са съставени от множество индивидуални продукти, които в комбинация помагат съществено в намаляването на шума и вибрациите:

 • STRAILastic_K мултикамерни запълващи профили, произведени от рециклирана вулканизирана гума
 • Покриване на релсовата основа
 • Покриване на релсотраверсовата скара
 • Материали за релсово and gap grouting
 • Материал за монтаж на релси
 • Принадлежности като покривки

Поради голямата издръжливостна структурна здравина, STRAILastic_S релсовите елементи за окачване опростяват значително поддръжката. Използвайки рециклируеми материали, те са благоприятни за околната среда.

Също така, STRAILastic_S са налични за всички ширини и геометрии на релсовия път, за завои и странични коловози, както и за трамвайни релси.

Към нашият немски партньор