Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
Strailastic Image 1 Strailastic Image 2 Strailastic Image 3 Strailastic Image 4
Strailastic logo

STRAILastic - на пръв поглед>

  • Повишена шумоизолация
  • Структура с повишена шумоизолация и виброустойчивост
  • Сигурна изолация от електрически смущения съгласно DIN EN 50122-2
  • Предимствата като вулканизация и използване на обновяеми сурови материали водят до производството на повърхности с висока износоустойчивост и UV-устойчивост

STRAILastic-family

STRAILastic - любезната пътека

Нарастващите изисквания на нашето общество за мобилност генерираха увеличаване на очакванията за модерни транспортни системи като градските железници и трамваи също колкото и междуградските релсови системи.
Високите заряди и нарастването обема на частния транспорт увеличи разпространението на вибрации и доведе до увеличени акустични емисии. В същото време, обаче, хората станаха прекалено чувствителни към тези проблеми > жителите очакват значително понижаване на шума и вибрациите.


 Главните предимства на STRAILastic-системите са понижените шумови емисии, подобренията в монтажните точки при поддръжка и устойчивостта при корозия от паразитни електрически смущения.

Поради голямата издръжливост и структурна здравина, STRAILastic-системите са синоним за максимална сигурност за всички участници в пътния трафик. Използвайки рециклируеми материали, те също така не вредят на околната среда.

Тъй като изискванията за елементите варират в големи граници, тяхната форма, дизайн и суров материал се оптимизират по индивидуален проект, се използват модули от основните системи, които се комбинират помежду си, а именно:

STRAILastic_K, многокамерен пълнител, който е електрически, вибрационен и механичен изолатор на релсите от заобикалящата пътна настилка.

STRAILastic_S, еластична система за окачване на релсовия път, изолираща вибрациите на колелата/релсите от леглото на релсовия път и чуствително намаляваща вибрациите и шума.

Характерна особеност на нашата нова, патентована система STRAILastic_P е факта, че предлага високоефективно разделение от самите релси. Релсовите пълнители остават непроменени докато релсите се амортизират. Резулатът е  по-голям комфорт като цяло и никакво въздействие на прилежащите повърхности.

Следващата нова разработка е  STRAILastic_A.                                                                                                           Запълващият блоков елемент понижава шума там, където се създава, т.е. директно върху релсата.

Също STRAILastic_R - зеления пътен пълнител, който позволява тревните площи да бъдат подравнени на нивото на релсата, и остава релсите и свързващите точки достъпни за поддръжка без да създава проблем при преминаване на пътния трафик. 

Всъщност, всички системи от продуктовата линия на STRAILastic са налични за всички ширини и геометрии на релсовия път, за завои и странични коловози, както и за трамвайни релси..