KRAITEC® top

KRAITEC® top е сигурната еластична защитна повърхност за класическа употреба на покриви и строителни площадки. В световен мащаб  водещите производители и изпълнители на покривни изолации използват този доказан с качествата си продукт. Чрез своите много добри технически показатели, висока устойчивост на натоварване и възможност за многостранно приложение KRAITEC® top се използва при голяма част от системите за плоски покриви. Той е лесен за полагане, прави обекта веднага достъпен, изгоден като цена, дълъг живот и висока устойчивост на натоварване. Дали като временна защита на работни площадки или за дълготрайна употреба на плоски покриви – любимия класик в световен мащаб, при множество различни системни решения е у дома си. Всички тези фактори правят KRAITEC® top най-продавания защитен продукт на KРАЙБУРГ РЕЛАСТЕК ООД.
Технически данни
Суровина: технически рециклиран гумен гранулат, свързващо звено – полrуретан

Цвят: черно, с цветни добавки

Повърхност: гранулирана повърхност

Обемно тегло: прибл. 900кг/м³

Размери:

Плочи: 1.000 х 2.000мм и 1.150 х 2.300мм

Рула: ширина 1.250мм

( дължината на рулата е в зависимост от дебелината на материала )

Толеранси:

Дължина и ширина ±1,5%

Дебелина: 6, 8, 10 ±0,6мм • 12, 15, 18, 20 ± 1мм

Други дебелини и разновидности по запитване

Продуктови изпитания:

Якост на опън:
прибл. 0,3N/мм² (DIN 53571)
Якост на разкъсване:
прибл. 40% (DIN53571)
Устойчивост на пробив: изпитан по SIA 280
Пътно натоварване:
прибл. 40т/м² при 10 % сбиване/натоварване
прибл. 90т/м² при 20 % сбиване/натоварване
( по DIN EN ISO 3386-2)
Коефициент на издръжливост:

прибл. 10 х 10⁻⁵/°С

( по DIN ES 13471 )
Горимост:
В2 ( DIN 4102 част 1 )
Температурна устойчивост: - 30°C до + 80°C
Химично поведение:
условно устойчив срещу киселини и луги
Поведение при атмосферно
въздействие:
не натоварва околната среда, не се разпада,
да се пози отдългосрочно UV – лъчение
KRAITEC® top - на плосък покрив
KRAITEC® top е оптималната защитна настилка за плоски покриви които имат някакво приложение.Използва се под чакъл на покрива, за да се предотвратят наранявания на покривната конструкция от остри камъни и движещи сe камъни а също така да се намали нуждата от поддръжка на покривната конструкция.
KRAITEC® top - на озеленен покрив
Като междинен слой при високонатоварени, изискващи голяма устойчивост плоски покриви ( напр. подземни гаражи или озеленени покриви ) срещу наранявания вследствие на голямо натоварване на изолаторните системи.
KRAITEC® top - на покривни тераси
За да се защитят надстроени жилищни площи, като например покривни тераси се влага еластичния и защитен KRAITEC® top между горната настилка, като бетон или дървения и изолацията. По този начин се предотвратява нараняването на покривната изолация дори при голямо натоварване, което запазва цялостната конструкция в дългосрочно добро състояние. KRAITEC® top в същото време и приложение има изравняващи и щумоизолиращи качества.
KRAITEC® top - при паркинги и гаражи
В този случай нашата защитна лента Ви предлага допълнителна защита в паркинги и гаражи. Защитната лента повишава допустимото натоварване на пътните платна и паркоместата при паркинги с употреба на покрива ( монтира се под пътната настилка ) и по този начин усигурява по-голяма сигурност на цялостната система.

Към нашият немски партньор