Elevator

Номер на статията
: 560000100
Обозначение на статията : Elevator
Изпитана сигурност : Изпитано и прието от TÜV (EN1176)
PАЗМЕРИ/ПЛОЩ НА УРЕДА

Дължина (m) : 2,10
Широчина (m) : 0,75
Обща височина (m) : 1,96
Тегло (kg) : 100,00